Medische trainingstherapie

Medische trainingstherapie is een vorm van fitness die begeleid wordt door een speciaal daarvoor opgeleide fysiotherapeut. Trainingsprogramma’s worden aangepast op het kunnen en het doel van de individuele deelnemer. Zo’n programma kan bestaan uit conditietraining, krachttraining, vergroten van beweeglijkheid en coördinatieverbetering.

Na een FIT-test en/of een intakegesprek wordt een trainingsdoel en -opzet gekozen.Deze voert u daarna onder begeleiding van de fysiotherapeut in een groep van maximaal 9 mensen 1 of 2x per week uit. Tevens kan men ervoor kiezen om persoonlijk begeleid te worden door een fysiotherapeut of eerst een aantal keren alleen met een fysiotherapeut trainen en daarna overgaan in een groep.

Sommige onderdelen worden op basis van leeftijd of medische achtergrond niet of sterk aangepast uitgevoerd. In principe voert men het trainingsschema zelfstandig maar onder begeleiding uit. Elke deelnemer houdt samen met de begeleidend fysiotherapeut een trainingskaart bij.

Medische trainingstherapie is voor eigen rekening en wordt niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar.

Tarieven

Groepslessen 1 maanden 3 maanden Inschrijfgeld
1x per week €40,- €105,- €25,-
2x per week €72,50 €197,50 €25,-
Overig
Fysiofitheidscan (fittest) €37,50
10 rittenkaart zonder begeleiding €52,-
1x1 fitness (personal training) €35,- per keer (30 minuten)
aanmelden