Geriatriefysiotherapie

De geriatriefysiotherapeut is gespecialiseerd in de zorg voor (kwetsbare) ouderen en patiënten met een hoge (biologische) leeftijd, die te maken hebben met complexe gezondheidsproblemen.

De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit specifieke kennis over deze doelgroep en de daarbij voorkomende combinaties van ziektebeelden, gezondheids- en participatieproblemen.

De therapie bestaat vaak uit oefenen en trainen van de (dagelijkse) handelingen die problemen geven. Eventuele pijnklachten kunnen ook worden behandeld. Alles is gericht op een zo langdurig mogelijke zelfredzaamheid om zo lang mogelijk comfortabel thuis te kunnen blijven wonen en maatschappelijk mee te kunnen doen. Ook worden vaak mantelzorgers betrokken bij de therapie en krijgen tips over de omgang met de problematiek.

Indicaties voor geriatriefysiotherapie (of combinaties daarvan)

Behandelindicaties zijn o.a. verminderde mobiliteit, stijfheid, beroerte, dementie, ziekte van Parkinson, spierkrachtvermindering, hart- en vaatziekten, problemen met lopen en zelfredzaamheid, evenwichtsstoornissen, artrose, reumatische aandoeningen.

aanmelden